Tájékoztatás üzemszünetről - 2017.09.04.

Kedves Partnerünk, Felhasználónk!

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. telephelyét illetően az ELMŰ-ÉMÁSZ áramszolgáltató karbantartási munkálatok végzéséről értesítette a Társaságot. A karbantartási munkálatok áramszünettel fognak járni, így az Ön által használt szolgáltatásokban kiesést fog tapasztalni.
Kérjük szíves türelmét és megértését.

Leállás időpontja: 2017.09.04. - Hétfő - 07:00
Visszaállás időpontja: 2017.09.04. - Hétfő - 14:00

Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért szíves elnézését kérjük!

hírek / aktualitások

2022. december

Új közadat- és közadatkör kereső felület

A "Jogszabályban rögzített közadatokat tartalmazó adatkörök, valamint egyéb nyilvántartott adatkörök felmérése és azok szabályozási oldali felülvizsgálata" elnevezésű KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00002 azonosítószámú projekt keretében létrehozott Közadat- és közadatkör kereső felület már elérhető a következő linken: https://kkk.mhk.hu/
A felület támogatja a közérdekű adatok könnyebb elérését. Jelenleg az oldal csökkentett funkciókkal működik, ezzel együtt is számos kérdés megválaszolásával nyújt segítséget a látogatóknak.

§
2022. december

KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00002 projektismertető kiadvány

Nemrég elkészült a „Jogszabályban rögzített közadatokat tartalmazó adatkörök, valamint egyéb nyilvántartott adatkörök felmérése és azok szabályozási oldali felülvizsgálata című” projekt kiadványa, amely összefoglalja a projekt céljait, tevékenységeit, fejlesztési eredményeit, a várható társadalmi és gazdasági hatásokat, valamint bemutatja röviden a létrehozott információtechnológiai szoftvermegoldást is. A kiadvány online formában is megtekinthető a Közadat- és közadatkör kereső felület https://kkk.mhk.hu/hirek menüpont „Közadat- és közadatkör kereső már elérhető” című bejegyzésére kattintva.

§
2022. október 26.

Átlátható közadatok elérhető helyen

A közigazgatási, közszolgáltatási folyamatok sok esetben nehezen átláthatók és követhetők az állampolgárok számára. Az átláthatóbb közigazgatás feltételeit igyekszik megteremteni egy pályázat keretén belül az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. A „Jogszabályban rögzített közadatokat tartalmazó adatkörök, valamint egyéb nyilvántartott adatkörök felmérése és azok szabályozási oldali felülvizsgálata” című pályázat egyik legfontosabb eredménye egy információszolgáltatást biztosító platform prototípusának kifejlesztése, amelyhez kapcsolódóan olyan tevékenységek valósultak már meg, mint a jogforráskutatás, az adatkörjegyzék és a közadatkör csoportok meghatározása és kialakítása, pilot modellek lebonyolítása és a közadatmenedzsment modell kialakítása.

A kutatás-fejlesztési tevékenység keretében továbbá olyan rendszerfejlesztések történtek, amelyek a projekt fő céljainak megvalósítását támogatják. Létrejött egy Központi Adatkörjegyzék a projekt keretében azonosított adatkörök és azok jogszabályi vonatkozásai struktúrába rendezésével, egy Adatkezelő Szintű Közadatkezelő Keretrendszer, amely a pilotok eredményei alapján létrehozott módszerek megbízhatóságát igazolja, valamint egy Közadat és Közadatkör Kereső Rendszer, amely segítségével a projekt eredményei megoszthatók lesznek az állampolgárokkal. A böngészőben elérhető webes felületen regisztráció nélkül lehet a projekt keretében rögzített közadatkörök, valamint a regisztrált közadatok között keresni.

§

szolgáltatások

Kommentárok

További információért kattintson

 

 

Tovább a tartalomhoz
vissza

Nemzeti Jogszabálytár

További információért kattintson

2012. január elsejétől a Közlönykiadó által üzemeltetett Nemzeti Jogszabálytár portálon ingyenesen férhetnek hozzá a hatályos jogszabályokhoz, illetve 2013 júliusától az önkormányzati rendeletekhez.

Tovább a szolgáltatás weboldalára
vissza

IM Pp. és Ptk. kereső

További információért kattintson

Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítő Főosztálya által keletkeztetett és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őrzésében található, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény előkészítő anyagai digitalizált változatának kereshető formája.

Tovább a szolgáltatás weboldalára
vissza

kiadványaink

Európai Uniós Közbeszerzés

Az Európai Uniós Közbeszerzés periodika elindításával célunk, hogy a hazai közbeszerzési jogalkalmazók számára közelebb hozzuk, könnyebben megismerhetővé tegyük az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési joggyakorlatát.

információk

Munkajogi Füzetek 2019/1

Jelen kézikönyvben megkíséreljük bemutatni a munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő leghangsúlyosabb adatkezelési problémákat, mely során részben bemutatjuk a jogszabályi környezetet, illetve kitérünk a NAIH fontosabb munkajogi tárgyú állásfoglalásaira is.

információk

Zsebnapló 2020

A Zsebnapló, a Magyar Jogász Egylet tradicionális kiadványa a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. gondozásában jelenik meg.

információk

Üzleti jog – Gazdasági civiljog

Az „Üzleti jog – Gazdasági civiljog” című kötet a gazdasági élet szempontjából meghatározó jelentőségű joganyagot kívánja az Olvasó elé tárni. Ez mindenekelőtt a vállalkozások mindennapi működését közvetlenül érintő jogi normákat jelenti: a társasági jog, valamint a szerződések jogának a szabály­anyagát.

információk

Gyűjteményes kötet Bócz Endre írásaiból

A kötetben található írásokból képet kaphatunk az előző fél évszázad fontosabb bűnügyi kérdéseinek alakulásáról, főként az ügyészség szerepét és helyzetét érintő fejlődésről, a büntetőjogi dogmatika új, olykor kitérőktől sem mentes útjairól, a büntető eljárásjog kompromisszum-kísérleteiről.

információk

A sportjog mint sajátos szakjog

A könyv a Miskolci Egyetemen 2014-ben megvédett A sportjog mint sajátos szakjog című PhD értekezés átdolgozott és bővített változata, amely részletesen mutatja be a sportjog kialakulását, helyét és szerepét a magyar jogrendszerben.

információk

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos állásfoglalásai 2018

Jelen kiadvány e szerepvállalás lenyomata. Pillanatfelvétel, amely a Hatóság rendelkezésére álló információk körültekintő mérlegelésének az idézett állásfoglalások kiadásának időpontjában rögzített eredményét tükrözi.

információk

Gazdaságirányítás, polgári jogi kodifikáció, vállalati szerződések

Verebics János a gazdasági-politikai hátteret és a szakirodalmat igen nagy alapossággal tárgyaló monográfiája a szerződés jogintézményének 1945 utáni fejlődését állítja a középpontba.

információk

A gazdasági jog és az adójog aktuális kérdései 2018-ban

Az idén megjelenő kötet immár a harmadik abban a sorban, amely a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékéhez, illetve a 2016-ban létrejött Pénzügyi és Gazdasági Központjához kapcsolódó kutatások eredményeit kívánja bemutatni és a szélesebb szakmai közönség elé tárni.

információk

Választottbíróság tanulmánykötet

A kötet a 2018. május 5-én megrendezett konferencián elhangzott előadások írott változatait gyűjti össze és tárja magyar és angol nyelven a szakmai nyilvánosság elé. A kötet megjelenésének alapvető célja egyrészt a szakmai közönség tájékoztatása, másrészt pedig a figyelemfelhívás, a megújult hazai állandó választottbíráskodás népszerűsítése.

tovább

Fontes Iuris

Igazságügyi Minisztérium 2015-ben új szakmai folyóiratot indított Fontes Iuris néven.

információk

Magyar Közlöny

A Magyar Közlönyben kell kihirdetni a jogszabályokat (törvényeket és rendeleteket), továbbá közzé kell tenni a nemzetközi szerződéseket, az Országgyűlés és a Köztársasági Elnök határozatait és a jogi iránymutatásokat, a Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatait, valamint a személyi kérdésekben hozott döntéseket.

információk

Magyar Jogászegyleti Értekezések

A Jogászegyleti Értekezések 2018. évi nyári dupla száma a Magyar Jogász Egylet 2018-ban a 35 éven aluli jogászok számára kiírt pályázaton első, második és harmadik díjjal értékelt pályamunkákat tartalmazza. A pályamunkák három nagy jogterületre vonatkoznak, nevezetesen közjog, büntetőjog, civilisztika.

információk

Közlönyök, értesítők

Magyar Közlöny, Egészségügyi Közlöny, Nemzetgazdasági Közlöny, Oktatási és Kulturális Közlöny, Szociális Közlöny, Ügyészségi Közlöny

tovább

Tanulmánykötet az 1959-es Polgári Törvénykönyv előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről

A kiadványban olvasható tanulmányok az 1959-es magyar Polgári Törvény­könyvhöz, az 1959. évi IV. törvényhez fűződnek – annak előkészítésével, tartalmával, későbbi fejlődésmenetével foglalkoznak.

információk

Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez

A kötet rendhagyó a tekintetben, hogy olyan törvényhez készül, melynek szabálya 2018. január 1-jén lép hatályba, így még nincs joggyakorlata, amely alapul szolgálhatna a törvény egyes rendelkezéseinek magyarázata során.

információk

IGAZSÁGÜGYI ZSEBTÖRVÉNYTÁR

Eredeti bőrborítójú kötet 8.900,- Ft


A néhai Dr. Térfy Gyula kir. kúriai tanácselnök által 1922-ben alapított Igazságügyi Zsebtörvénytárat Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár 2018-ban újraalapította.

információk

IGAZSÁGÜGYI ZSEBTÖRVÉNYTÁR

Műbőr borítójú kötet 4.900,- Ft


A néhai Dr. Térfy Gyula kir. kúriai tanácselnök által 1922-ben alapított Igazságügyi Zsebtörvénytárat Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár 2018-ban újraalapította.

információk

EÖRSI GYULA EMLÉKKÖNYV 2018

Az emlékkönyv Eörsi Gyula születésének 95. évfordulója alkalmából a Magyar Jogász Egylet által az Igazságügyi Minisztérium támogatásával 2017. szeptember 21-én rendezett ülés alapján készült. A kötet részben az emlékülésen elhangzott köszöntőket tartalmazza.

információk

Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből

Ez a kötet azon tanulmányokat tartalmazza, amelyek a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről néhány koncepcionális kérdésére adott törvényi válaszok kialakulásának történetét foglalják össze.

információk

Elektronikus kiadványok

Jelenleg a következő elektronikus kiadványokat jelentetjük meg: Elektronikus Cégközlöny, Magyar Közlöny archívum, Magyar Közlöny különszámok.

információk

Interneten megjelenő kiadványok

Interneten is megjelenő kiadványaink elektronikus formában ingyenesen PDF formátumban megtekinthetők az adott kiadvány honlapján.

A Magyar Közlöny honlapja
Cégközlöny online
Ágazati közlönyök honlapjai
További kiadványaink közül
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok

Munkajogi Füzetek 2019/1

Jelen kézikönyvben megkíséreljük bemutatni a munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő leghangsúlyosabb adatkezelési problémákat, mely során részben bemutatjuk a jogszabályi környezetet, illetve kitérünk a NAIH fontosabb munkajogi tárgyú állásfoglalásaira is. Mindezek mellett rövid kitérőt teszünk a kollektív munkajog területén felvetve azokat a problémákat, amelyek az üzemi tanács és a szakszervezet működésével összefüggésben jelentkezhetnek.

Megrendelés Információk
Méret
245 mm × 165 mm × 4 mm
Terjedelem
66 oldal
ISBN
978-615-5710-76-6
A kiadvány egységára
6.930,- Ft

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

Zsebnapló 2020

A Zsebnapló, a Magyar Jogász Egylet tradicionális kiadványa a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. gondozásában jelenik meg.

A kiadvány – a hagyományokhoz híven – tartalmazza a

 • Magyar Jogász Egylet,
 • állami, központi közigazgatási szervek,
 • Kúria, ítélőtáblák, törvényszékek,
 • ítélőtáblák, törvényszékek igazgatása,
 • ügyészségek
 • ügyvédi kamarák,
 • közjegyzői kamarák,
 • főváros és megyei kormányhivatalok földhivatali főosztályai,
 • fővárosi és kerületi önkormányzatok polgármesteri hivatalai, elérhetőségét, fontosabb adatait.
 • Megrendelés
  Méret
  83 mm × 159 mm
  Terjedelem
  273 oldal
  A kiadvány egységára
  2.413,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Üzleti jog – Gazdasági civiljog

  Az „Üzleti jog – Gazdasági civiljog” című kötet a gazdasági élet szempontjából meghatározó jelentőségű joganyagot kívánja az Olvasó elé tárni. Ez mindenekelőtt a vállalkozások mindennapi működését közvetlenül érintő jogi normákat jelenti: a társasági jog, valamint a szerződések jogának a szabály­anyagát.
  A kötet a maga nemében különleges vállalkozás. Elsősorban azért, mert lehetőség szerint teljes­körűen kívánja bemutatni az üzleti jog világát.
  A közös munkában összesen tizenöt szerző vett részt, három szerkesztő közre­működésével, akik négy különböző egyetem oktatói (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neumann János Egyetem). Ilyen nagy­szabású ­szinergia keretében üzleti jogi tankönyv, illetve szakkönyv még nem készült Magyarországon.

  Megrendelés
  Méret
  165 mm × 235 mm
  Terjedelem
  640 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
  ISBN
  978-615-5710-72-8
  A kiadvány egységára
  7.770,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Gyűjteményes kötet Bócz Endre írásaiból

  A kötetben található írásokból képet kaphatunk az előző fél évszázad fontosabb bűnügyi kérdéseinek alakulásáról, főként az ügyészség szerepét és helyzetét érintő fejlődésről, a büntetőjogi dogmatika új, olykor kitérőktől sem mentes útjairól, a büntető eljárásjog kompromisszum-kísérleteiről, vagy arról, hogyan próbál a kriminológiai vagy kriminalisztikai gondolkodásmód kilépni a tradicionális keretek szorításából. A tanulmányok mintegy izgalmas keresztmetszetként csak töredékét mutatják be annak a változatos életműnek, ami szerencsére napjainkban is hasonló tematikai gazdagsággal tovább bővül.
  Mégis, e sokszínűség ellenére mi a közös e tanulmányokban? Talán a dolgok megszokottól eltérő kezelése, a konvencionális, merev és sematikus jogi gondolkodásmód elutasítása.
  Bócz Endre egyik írásában így fogalmazza meg hitvallását: "... tisztességes munkával is lehet érvényesülni, tekintélyt pedig nem a beosztás (és a vele járó hatalom) ad, hanem a hatalom mértéktartó gyakorlása révén szerezhet valaki átmeneti tekintélyt egy beosztásnak. Az utcán számomra ismeretlen személyek manapság is gyakorta szólítanak meg kedves szavakkal, így hiszem, hogy a közönség megértette a törekvéseimet - és ez; meg a jó lelkiismeret többet ér minden hivatalos elismerésnél. Ezt igyekszem manapság hallgatóimban is tudatosítani, bár néha lehangoló, hogy mind többen más tényezőket vélnek a siker zálogának."

  Szerkesztette: Tóth Mihály

  Megrendelés Információk
  Méret
  165 mm × 235 mm
  Terjedelem
  544 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
  ISBN
  978-615-5710-70-4
  A kiadvány egységára
  7.770,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Európai Uniós Közbeszerzés

  Az Európai Uniós Közbeszerzés periodika elindításával célunk, hogy a hazai közbeszerzési jogalkalmazók számára közelebb hozzuk, könnyebben megismerhetővé tegyük az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési joggyakorlatát. Ezen ítéletek adják az uniós közbeszerzési jogszabályok irányadó értelmezését, azok ismerete ezért nélkülözhetetlen minden olyan szakember számára, aki szeretné a közbeszerzési jog rendszerét és szabályait valóban ismerni és összefüggéseit megérteni. Az egyes kötetek a közbeszerzési tárgyú döntések körén belül elkülöníthető témakörönként ismertetik az Európai Unió Bíróságának szerzőink által kiválasztott ítéleteit. A kiadvány azzal a szemmel készül, hogy az uniós közbeszerzési joggyakorlat feldolgozása ne pusztán tudományos vállalkozás, hanem inkább és elsősorban a közbeszerzési joggyakorlat számára is felhasználható segítség legyen. Szerzőink, hogy segítsék az olvasót az egyes ítéletek aktuális jelentőségének felismerésében, azok puszta bemutatásán túl az egyes bírósági ítéletekhez következtetéseket is fűznek és a korábbi irányelvek alapján született döntéseknél megjelölik, hogy az ítélet a hatályos irányelv mely rendelkezéséhez kapcsolódik.

  Megrendelés
  ISSN
  2676-8550
  A kiadvány egységára
  3150,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  A sportjog mint sajátos szakjog

  A sportjoggal kapcsolatban szinte kivétel nélkül mindenki megjegyzi, hogy interdiszciplináris, azaz keresztülfekvő jogág. Ezen megjegyzés azonban gyakran csak felületesen szemlélteti mindazt, ami e fogalom mögött ténylegesen megjelenik és a gyakorlatban is azt a dinamikus, változatos jellegét mutatja meg a sportjognak, amellyel akár a pályákon is találkozhatunk. Már túllépett a jog azon a kérdéskörön, hogy van-e értelme egyáltalán sportjogról beszélni. A sport jelenléte a jog világában 1996 óta – első Sporttörvényünk óta – tény, gyökerei azonban jóval korábbra nyúlnak vissza, hiszen a szabályozására vonatkozó normák – ugyan nem önálló törvényjelleggel – de jelen voltak.
  A sport(jog) egyik legfontosabb jellemzője az önszabályozás. A sport különböző „szakmai” testületei, a sportszövetségek fejlesztették e terület normáit. A társadalom-szociológiai elemek mellett az igazgatási-szervezési-rendészeti (államigazgatási), az egészségügyi, és a közgazdasági vonatkozások is számottevők, a jogi elemeken belül az egyes magánjogi és a közjogi (ezen belül költségvetési, önkormányzati) és akár büntetőjogi vonatkozások is nagy jelentőséggel bírnak. Ezt a sokszínűséget tárgyalja a kiadvány.
  A könyv a Miskolci Egyetemen 2014-ben megvédett A sportjog mint sajátos szakjog című PhD értekezés átdolgozott és bővített változata, amely részletesen mutatja be a sportjog kialakulását, helyét és szerepét a magyar jogrendszerben.

  Szerző: Tóth Nikolett Ágnes

  Megrendelés
  Méret
  165 mm × 235 mm
  Terjedelem
  136 oldal
  ISBN
  9786155710674
  A kiadvány egységára
  2100,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Magyar Jogászegyleti Értekezések

  A Jogászegyleti Értekezések 2018. évi nyári dupla száma a Magyar Jogász Egylet 2018-ban a 35 éven aluli jogászok számára kiírt pályázaton első, második és harmadik díjjal értékelt pályamunkákat tartalmazza. A pályamunkák három nagy jogterületre vonatkoznak, nevezetesen közjog, büntetőjog, civilisztika. A tanulmányok abban a szerkezetben és megfogalmazásban kerültek be a kiadványba, ahogy azt a szerzők a pályázatra benyújtották.

  A kötet szerkesztője: Sárközy Tamás

  Megrendelés Információk
  Méret
  165 mm × 235 mm
  Terjedelem
  396 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
  ISBN
  9786155710599
  A kiadvány egységára
  3.570,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos állásfoglalásai 2018

  Az Európai Unió adatvédelmi reformjának egyik jelentős következménye, hogy az adatvédelmi előírásokkal kapcsolatos ismeretek mellőzhetetlenségét a jogalkalmazók széles köre számára tudatosította.
  A reform másik jelentős hatása, hogy az elfogadott normák alapján a jövőben minden uniós jogalany tekintetében azonos, egységesen értelmezett tartalmú előírások fognak érvényesülni.
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a megújult szabályozás bevezetéséhez kapcsolódóan aktív szerepet vállalt (és jelenleg is vállal) a szabályozás tartalmával kapcsolatos ismeretek terjesztésében és bővítésében.
  Jelen kiadvány e szerepvállalás lenyomata. Pillanatfelvétel, amely a Hatóság rendelkezésére álló információk körültekintő mérlegelésének az idézett állásfoglalások kiadásának időpontjában rögzített eredményét tükrözi.
  A kiadvány a Hatóság megállapításait szemléletes és logikus szempontok szerint strukturált formában tartalmazza, így kézikönyvként, szakértők és laikusok számára is egyaránt haszonnal forgatható.

  Szerkesztette: dr. Zavodnyik József

  Megrendelés Információk
  Méret
  165 mm × 235 mm
  Terjedelem
  251 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
  ISBN
  9786155710643
  A kiadvány egységára
  8.820,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Gazdaságirányítás, polgári jogi kodifikáció, vállalati szerződések

  Adalékok a magyar gazdasági jog 1945- 1981 közötti fejlődéstörténetéhez

  A könyv elkészültét az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Jogász Egylet 2016-2017 közötti, a 2013-as új Polgári Törvénykönyv előtörténetét, kodifikált polgári jogunk fejlődését és eredményeit átfogóan feldolgozó kutatási programjának köszönheti, de úgy a vizsgálódás időbeni határait, mint mélységét tekintve ki is emelkedik az e program keretében született munkák sorából. Verebics János a gazdasági-politikai hátteret és a szakirodalmat igen nagy alapossággal tárgyaló monográfiája a szerződés jogintézményének 1945 utáni fejlődését állítja a középpontba.

  A kötet szerzője: Verebics János

  Megrendelés Információk
  Méret
  165 mm × 235 mm
  Terjedelem
  336 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
  ISBN
  9786155710605
  A kiadvány egységára
  3.045,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  A gazdasági jog és az adójog aktuális kérdései 2018-ban

  Az idén megjelenő kötet immár a harmadik abban a sorban, amely a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékéhez, illetve a 2016-ban létrejött Pénzügyi és Gazdasági Központjához kapcsolódó kutatások eredményeit kívánja bemutatni és a szélesebb szakmai közönség elé tárni.

  A kötet szerzői: Dr. Bán Dániel, Dr. Bodzási Balázs, Dr. Czoboly Gergely, Dr. Dudás Gábor, Dr. Dzsula Marianna, Dr. Erdős Gabriella, Dr. Gál Judit, Dr. Lajer Zsolt, Dr. Metzinger Péter, Dr. Nemessányi Zoltán, Dr. Sárközy Szabolcs, Dr. Tátrai Tünde, Dr. Vecsey Marc

  Szerkesztette: Dr. Bodzási Balázs

  Letöltés
  Méret
  165 mm × 235 mm (B5)
  Terjedelem
  240 oldal, ragasztókötött könyv
  A kiadvány egységára
  4.095,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  IGAZSÁGÜGYI ZSEBTÖRVÉNYTÁR

  A néhai Dr. Térfy Gyula kir. kúriai tanácselnök által 1922-ben alapított Igazságügyi Zsebtörvénytárat Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár 2018-ban újraalapította.

  Főszerkesztő:
  Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár

  Szerkesztette:
  Dr. Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár, Igazságügyi Minisztérium

  • Magyarország Alaptörvénye
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
  • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
  • 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
  • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

  A kötetben a törvényekhez készült tárgymutató is található.

  Terjedelem
  1592 oldal
  Az eredeti bőrborítójú kötet ára
  8.900,- Ft
  vissza a kiadványokhoz

  Polgári Törvénykönyv előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről

  A kétkötetes tanulmánykötetben olvasható tanulmányok az 1959-es magyar Polgári Törvény­könyvhöz, az 1959. évi IV. törvényhez fűződnek – annak előkészítésével, tartalmával, későbbi fejlődésmenetével foglalkoznak.
  A kötet szerzői: Fábián Ferenc, Kőhidi Ákos, Petrik Ferenc, Sándor István, Sárközy Tamás, Tóth Gergő József, Török Gábor, Verebics János Szerkesztette: Sárközy Tamás

  Megrendelés
   
  Méret
  165 mm × 235 mm (B5)
  Terjedelem
  612 oldal, ragasztókötött könyv
  A kiadvány egységára
  4.660,- Ft
  50 példány feletti megrendelés esetén 10% kedvezmény!

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  IGAZSÁGÜGYI ZSEBTÖRVÉNYTÁR

  A néhai Dr. Térfy Gyula kir. kúriai tanácselnök által 1922-ben alapított Igazságügyi Zsebtörvénytárat Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár 2018-ban újraalapította.

  Főszerkesztő:
  Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár

  Szerkesztette:
  Dr. Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár, Igazságügyi Minisztérium

  • Magyarország Alaptörvénye
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
  • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
  • 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
  • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

  A kötetben a törvényekhez készült tárgymutató is található.

  A kiadvány elektronikusan megrendelhető a www.mhk.hu honlapcímen található megrendelő segítségével,
  illetve személyesen megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán
  [1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; tel.: 06 (1) 235-4550].

  Megrendelés
   
  Terjedelem
  1592 oldal
  A műbőr borítójú kötet ára
  4.900,- Ft
  vissza a kiadványokhoz

  EÖRSI GYULA EMLÉKKÖNYV 2018

  Az emlékkönyv Eörsi Gyula születésének 95. évfordulója alkalmából a Magyar Jogász Egylet által az Igazságügyi Minisztérium támogatásával 2017. szeptember 21-én rendezett ülés alapján készült.
  A kötet részben az emlékülésen elhangzott köszöntőket és előadásokat tartalmazza, részben Eörsi Gyula tanulmányaiból nyújt válogatást.

  Köszöntők:Eörsi Mátyás, Sólyom László, Trócsányi László
  Előadók:Sárközy Tamás, Verebics János, Vékás Lajos
  Nekrológok: Sárközy Tamás, Sólyom László, Andre Tunc, Vékás Lajos
  Szerkesztette: Verebics János

  Megrendelés
  Méret
  165 mm × 235 mm (B5)
  Terjedelem
  336 oldal, ragasztókötött könyv
  A kiadvány egységára
  6.930,- Ft
  50 példány feletti megrendelés esetén 10% kedvezmény!

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből

  Ez a kötet azon tanulmányokat tartalmazza, amelyek a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről néhány koncepcionális kérdésére adott törvényi válaszok kialakulásának történetét foglalják össze. Magukat a koncepcionális kérdéseket a Szerkesztő a Szerzőkkel történt egyeztetések során választotta ki. Természetesen egy olyan átfogótörvénymű esetében, mint a Polgári Törvénykönyv, lényegesen több elvi jelentőségű kérdést kellett megválaszolni a kodifikációs munkálatok során, mint ahánynak feldolgozására az adott lehetőségek között mód volt.

  * * *

  A Polgári Törvénykönyv értékeléséhez ma még hiányzik a történelmi távlat, pontosabban: a gyakorlat próbája. Ezért a tanulmányokban megfogalmazott gondolatokat a majd nagyobb távlatra és a judikatúra értékelésére is építő értékelés bizonyára korrigálni fogja. Ilyen értékelésre tesz kísérletet a Szerkesztő által írt és mintegy függelékként közölt tanulmány három olyan kérdésben, amelyekben a felsőbírósági gyakorlat már tartósabb értékeléshez is kellő támpontot adott.
  A kötet szerzői:Csöndes Mónika, Molnár Hella, Szeibert Orsolya, Szikora Veronika, Tőkey Balázs, Vékás Lajos.

  Megrendelés
   
  Méret
  165 mm × 235 mm (B5)
  Terjedelem
  340 oldal, ragasztókötött könyv
  A kiadvány egységára
  3.255,- Ft
  50 példány feletti megrendelés esetén 10% kedvezmény!

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez

  A Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez c. kötet különleges a tekintetben, hogy olyan törvényhez készül, melynek szabályai 2018. január 1-jén lépnek hatályba, így nincs joggyakorlata, amely alapul szolgálhatna a törvény egyes rendelkezéseinek magyarázata során. A kommentár 33 szerzője azonban valamennyien olyan, döntően gyakorló szakember, ügyvédek, bírók, közjegyzők, végrehajtók, akik egyfelől széleskörű joggyakorlatuk során szerzett tapasztalataikat tudták kamatoztatni az új törvény rendelkezéseinek magyarázata során, mert az új Pp. jelentős mértékben épített az 1952-es Pp. rendelkezéseire. Másfelől a kommentár szerzői valamennyien aktív közreműködői voltak a polgári perrendtartás kodifikációjának, akár az Igazságügyi Minisztérium keretei között működő szerkesztőbizottságban, akár valamelyik kodifikációs munkabizottság elnökeként, tagjaként. Értik és ismerik azokat az újításokat, amelyeket az új Pp. bevezet. A kommentár szerzői tehát olyan szakemberek, akik érdemben befolyásolni is tudták a törvény tartalmát, így hitelesen tudják magyarázni az egyes rendelkezéseket, eljárásjogi megoldásokat, mert ismerik a mögöttük rejlő törvényalkotási szándékot és indokokat. A kötet szerkesztő-lektora Wopera Zsuzsa, a Pp. kodifikációjáért felelős miniszteri biztos. A kommentárhoz az előszót Trócsányi László igazságügyi miniszter írta.
  A kommentár szerzői: Aszódi László, Balog Balázs, Balogh Tamás, Barzó Tímea, Bencze Andrea, Csáki-Hatalovics Gyula, Csehi Zoltán, Csillám Katalin, Gombos Katalin, Gyovai Márk, Herédi Erika, Kemenes István, Kormos Erzsébet, Kozák Henriette, Mészáros Gábor, Molnár Judit, Nagy Adrienn, Nagy Andrea, Nádas György, Nyilas Anna, Parti Tamás, Pomeisl András, Pribula László, Pulinka Mihály, Réti László, Somogyi Dávid, Szabó Imre, Szalai Péter, Udvary Sándor, Vitvindics Mária, Wallacher Lajos, Wopera Zsuzsa, Zsitva Ágnes.

  Megrendelés
   
  Méret
  165 mm × 235 mm (B5)
  Terjedelem
  964 oldal, keménytáblás, cérnafűzött könyv
  A kiadvány egységára
  15.000,- Ft + ÁFA
  50 példány feletti megrendelés esetén 10% kedvezmény!

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  fontes iuris

  Igazságügyi Minisztérium 2015-ben új szakmai folyóiratot indított Fontes Iuris néven.

  E folyóirat elindításával célunk ugyanis az, hogy nyissunk ne csak a legszűkebb, az igazságügyben, igazságszolgáltatásban érintett szakmai körök, hanem a teljes jogásztársadalom felé.— Dr. Trócsányi László

  Válasszon évfolyamot

  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  fontes iuris
  -2014. évfolyam FIDE. szám (Klnszmok)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  6. évfolyam 3. szám (2020)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  6. évfolyam 2. szám (2020)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  6. évfolyam 1. szám (2020)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  5. évfolyam 4. szám (2019)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  5. évfolyam 3. szám (2019)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  5. évfolyam 2. szám (2019)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  5. évfolyam 1. szám (2019)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  4. évfolyam 4. szám (2018)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  4. évfolyam 3. szám (2018)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  4. évfolyam 2. szám (2018)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  4. évfolyam 1. szám (2018)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  3. évfolyam 4. szám (2017)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  3. évfolyam 3. szám (2017)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  3. évfolyam 2. szám (2017)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  3. évfolyam 1. szám (2017)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  2. évfolyam 4. szám (2016)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  2. évfolyam 3. szám (2016)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  2. évfolyam 2. szám (2016)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  2. évfolyam 1. szám (2016)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  1. évfolyam 3-4. szám (2015)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  1. évfolyam 2. szám (2015)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  1. évfolyam 1. szám (2015)
  tartalom megrendelés
  1500 Ft / db (áfával)
  Éves előfizetési ár
  5714 Ft +5% áfa
  (6.000 Ft)

  Előfizetésben megrendelhető levélben, a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nél. Budapest VIII., Somogyi B.u.6., 1394 Budapest 62., Pf:357. , vagy az ugyfelszolglat@mhk.hu e-mail címen.
  A lapszámok megvásárolhatóak a webshop.mhk.hu oldalon, vagy értékesítési pontunkon( Bp. VIII., Somogy B.u.6.) - munkanapokon 11-13 óra között.


  vissza a kiadványokhoz

  magyar közlöny

  A Magyar Közlönyt az igazságügyért felelős miniszter által kijelölt felelős szerkesztő vagy a helyettesítésére jogosult személy szerkeszti és adja ki. A Magyar Közlöny kiadásában, szerkesztésében a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. működik közre. A Magyar Közlöny a jogalkotásról szóló törvényben szabályozott módon, a www.magyarkozlony.hu honlapon kerül kiadásra. A Magyar Közlönyben kell kihirdetni a jogszabályokat (törvényeket és – az önkormányzati rendeletek kivételével – a rendeleteket), továbbá közzé kell tenni a minősített adatot nem tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközöket (így például az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a Kúria határozatait).

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
  A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
  A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
  A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.
  Felelős kiadó: Németh Balázs Sándor ügyvezető.

  vissza a kiadványokhoz
  vissza a kiadványokhoz


  Itt a Magyar Közlöny és az Egészségügyi Közlöny rövid leírása és ára lenne, de ez előre láthatólag össze lesz vonva egy menüpont alá, mert az Magyar Közlönynek már van külön almenüpontja a Kiadványoknál és az Egészségügyi Közlönynek egy külön almenüpont lehet, hogy felesleges.

  A régi oldal linkje referenciaként: http://mhk.hu/mhknew/index.php?m=0000&p=0220&l=hu  vissza a kiadványokhoz

  Cégközlöny CD

  2022. évi előfizetési árak
  Önálló változat féléves díj
  70.800 Ft +27% áfa
  (89.916 Ft)
  Önálló változat negyedéves díj
  37.800 Ft +27% áfa
  (48.006 Ft)
  5 felhasználós féléves díj
  100.200 Ft +27% áfa
  (127.254 Ft)
  5 felhasználós negyedéves díj
  54.600 Ft +27% áfa
  (69.342 Ft)

  5 felhasználónál magasabb hálózati változat rendelése esetén kérjük kérjen ajánlatot: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  Előfizetés megrendelhető az ugyfelszolgalat@mhk.hu e-mail címen.

  vissza a kiadványokhoz

  projektjeink

  DIMOP_PLUSZ-1.3.6-23-2023-00001

  Aktuális projekt

  Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése – KKIR2

  lezárt projekt

  Nemzeti Jogszabálytár továbbfejlesztése és tartalmi bővítése

  lezárt projekt

  Integrált Jogalkotási Rendszer

  aktuális projekt

  NAH hatósági eljárás fejlesztés

  aktuális projekt

  A magyar cégnyilvántartás EU BRIS-be történő integrációja

  lezárt projekt

  KÖFOP-2.2.6.-VEKOP-18-2019-00002

  aktuális projekt

  közadat

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó központi elérhetőségei

  Központi székház

  Cím: 1085. Budapest, Somogyi Béla utca 6.

  Központi telefonszám: +36 1 266-9290
  Ügyfélszolgálat: +36 1 235-4545
  Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, segítségkérés: +36 80 200-723
  Titkárság: +36 1 266-5191
  Porta: +36 1 235-4500
  +36 1 266-9290

  Nyomda

  Cím: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.

  Központi telefonszám: +36 76 556-460

  Németh Balázs Sándor Ügyvezető
  telefon +36 1 266-5191
  e-mail

  Ügyfélfogadási rend

  Ügyfélfogadási idő:
  munkanapokon 11-13 óra között

  Telefonos ügyfélszolgálat:
  hétfő-csütörtök 7-16 óra között,
  péntek 7-15 óra között
  a +36 1235-4545 telefonszámon.

  Erdész ZoltánElnök
  e-mail
  Simon TamásTag
  e-mail
  Dávid SzonjaTag
  e-mail

  organigram

  Dokumentumok

  A Társaság Alapítója a Magyar Állam.

  Az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján a Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója az Igazságügyi Minisztérium.

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. feladatkörét meghatározó jogszabályok

  2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
  568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
  182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
  339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről
  75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról
  338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról
  38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról
  1/2022. (V. 26.) GFM rendelete az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
  17/2022. (XII. 1.) MK rendelet a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
  5/2019. (III. 13.) IM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről
  10/2015. (V. 29.) IM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
  9/2015. (IV. 30.) IM rendelet az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
  24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
  22/2006. (V. 18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről
  1524/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról szóló 1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat, valamint az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évi központi forrásigényről szóló 1086/2020. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról
  1086/2020. (III. 10.) Korm. határozat az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évi központi forrásigényről
  1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról
  1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről
  1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
  2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről
  1960/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő feladatokról
  1407/2015. (VI. 19.) Korm. határozat az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő aktuális feladatokról
  1260/2015. (IV. 30.) Korm. határozat a megélhetési bevándorlás és a terrorizmus kérdésében folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

  Jogelődjei révén a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 1848 óta vesz részt Magyarország Hivatalos Lapjának a Magyar Közlönynek és mellékleteinek megjelentetésében.

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. kiemelten fontosnak tartja az innovációt, hiszen jogelődei olyan fejlesztéseket hajtottak végre, amelyek jelentős hatással voltak a jogi normák egységes adatbázisának kialakítására, illetve 1994-ben először jelent meg Magyarországon CD-adathordozón elérhető jogszabálygyűjteménnyel, amely jelentősen megkönnyítette a jogszabályok egységes szerkezetben történő gyors megismerését a felhasználók számára.

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. saját nyomdája által nyomtatási és kötészeti tevékenységet, illetve nyomdai előkészítő tevékenységet (szedés, tördelés, korrektúrázás) is végez.

  A nyomdai tevékenység keretében országos terjesztésű napilapok, heti és havi megjelenésű folyóiratok, könyvek előállítását végzi.

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. kiadói része jogi könyvkiadásban, illetve ágazati közlönyök előállításában vesz részt, együttműködve az érintett minisztériumokkal, Alkotmánybírósággal, Legfőbb Ügyészséggel.

  Társaságunk informatikával foglalkozó szervezeti egysége olyan fontos informatikai szakrendszerek, tartalomszolgáltatások fejlesztést és üzemeltetését látja el, mint például a Nemzeti Jogszabálytár, a Cégközlöny, a BRIS és a Fizetésképtelenségi Nyilvántartás.

  Célunk az, hogy informatikai fejlesztések révén a digitális világ által támasztott követelményeknek megfelelő szolgáltatásokat és termékeket kínáljunk partnereink számára, ugyanakkor a hagyományos, papíralapú kiadványok megjelentetésével az ilyen irányú megrendelői igényeknek is megfeleljen.

  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

  Székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.
  Cégjegyzékszám: 01-09-269016, adószám:10897706-2-42
  Telefon (központi szám ): +36 1 266-9290
  E-mail: titkarsag@mhk.hu

  A Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó Kft. lajosmizsei nyomdája
  Fióktelep: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
  Telefon (központi szám): +36 76 556-466
  Fax: +36 76 /556-470
  E-mail: titkarsag@hknyomda.hu

  §

  Tisztelt Érdeklődő!

  Üdvözöljük a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Karrier oldalán.

  A Közlönykiadó Kft., mint a hivatalos közlönyök megjelentetéséért és a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséért felelős társaság olyan tapasztalt szakemberek és pályakezdők jelentkezését várja, akik naprakész tudásukkal, ismereteikkel, a saját szakterületük iránti elkötelezettséggel és nyitottsággal közreműködnének a meghirdetett pozíciókhoz tartozó felelősségteljes és izgalmas feladatok ellátásával az üzleti és stratégiai céljaink megvalósításában.

  Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy felelősségteljes munkáltatóként a munkatársak számára hosszú távú munkalehetőséget, kiszámítható vállalati hátteret biztosítsunk, odafigyelve arra is, hogy szakmai fejlődésüket és egyéni céljaik elérését támogassuk.

  Amennyiben Ön is szeretne csatlakozni a Közlönykiadó Kft. munkavállalói csapatához, kérjük, tekintse meg aktuális állásajánlatainkat!

  HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

  Aktuális állásajánlataink:

  Jelenleg nincs meghirdetett, pályázható pozíciónk.

  Partnereink

  • partner

   Magyar
   Jogászegylet

  • partner

   Települési Önkormányzatok
   Országos Szövetsége

  • partner

   System Media

  Nyomdánkról

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. nyomdaüzeme több mint 20 éve áll a megrendelők szolgálatára.

  A közlönyök és a kiadó egyéb saját kiadványainak elkészítésén felül a nyomda rendelkezik szabad kapacitással, ami lehetőséget biztosít egyéb kiadványok vállalására. A nyomdában készülő termékek széles palettát alkotnak: napilapok, heti-, kétheti, havilapok, folyóiratok, tájékoztató nyomtatványok, reklámkiadványok, szórólapok, ragasztókötött könyvek, brosúrák stb.

  Az elmúlt évek jelentős beruházásainak - a Rotoman és Cromoman tekercsofszet nyomógépeknek és a CTP-berendezéseknek - köszönhetően gyors és biztonságos termeléssel, magasabb színvonalon tudja kiszolgálni a megrendelők igényeit.

  A nyomdában 1999 óta működik minőségirányítási rendszer, mely jelenleg az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek felel meg.
  Munkánk során fokozott figyelmet fordítottunk környezetünk védelmére,esztétikusabbá tételére. Ez irányú tevékenységünket egy nemzetközi szabvány - az ISO 14001:2004 - követelményeinek megfelelően rendszerbe foglaltuk. A környezetirányítási és a minőségirányítási rendszerek egymásra épülve integrált irányítási rendszert alkotnak, megkövetelve a folyamatos fejlesztést, ezzel biztosítva a minőségi munka feltételeit.

  MKLK Nyomdai ÁSZF

  NYOMDAI ANYAGLEADÁSI INFORMÁCIÓ

  TERMÉKDÍJNYILATKOZAT

  INTEGRÁLT MINŐSÉG- és KÖRNYEZETPOLITIKA
  referenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciák

  Cégünk profilja

  Nyomdánk fő tevékenységi köre a nagy példányszámú tekercsnyomtatás heat-set és coldset technológiával egyaránt.

  Öt tekercsofszet nyomógéppel (három heat-set, egy kombinált heat-set és coldset) rendelkezünk, amelyeken a megrendelő igénye szerint többféle terjedelemben és színezettséggel kivitelezhető a nyomtatás. A legkisebb formátumú nyomógép négy színben, A3-as méretben 4 oldalt, A4-es méretben 8 oldalt vagy A5-ös méretben 16 oldalt, a nagyobb formátumú nyomógépek 16-24-32-40-48-56-64 oldalt tudnak nyomni egy menetben. A4-es méretben 6, 8, 12 vagy 16 oldalas termék igény szerint gerincragasztással is kivitelezhető.

  Műnyomó jellegű, felületkezelt papírra a szárítóművel rendelkező gépeinken egy pályán lehetséges a nyomtatás, számtalan hajtogatási variációban. Újságnyomó papírok esetén gazdaságos és gyors a többpályás nyomtatás. Ebben az esetben teljes terjedelemben coldset, vagy egy pályán heat-set, a többi pályán coldset technológiával történik a gyártás.

  Két Cromoman nyomógépből álló gépsorunk páratlan előnye, hogy a két gépet összekapcsolva egyszerre 13/3-as méretben akár 32 oldal is gyártható egy menetben 4 színben, szétkapcsolva azonban a két gépen egyszerre két kiadvány is készülhet, ezáltal biztosítva a berendezés jó kihasználhatóságát.

  2009-ben vásároltunk egy sokoldalú, automata funkciókkal rendelkező (pl. folyamatos nyomatszín-ellenőrző berendezés, automata passzerállítás, CIP3 fogadási lehetőség) Rotoman nyomógépet a hozzá tartozó kötészeti kiegészítőkkel (irkafűzés, gerincragasztás, vágás). A gépsorral a legigényesebb magazinok, prospektusok nyomása is lehetővé vált.

  Formakészítő üzemünkben 2004 októbere óta működik CTP-berendezés, mely a korábbi hagyományos technológiához képest lényegesen pontosabbá és gyorsabbá teszi a formakészítést. 2008 óta egy újabb, a meglévővel azonos CTP-t helyeztünk üzembe, amely teljes egészében felváltotta az analóg lemezkészítést. Ennek főként esténként, a napilapok gyártásának idején van kiemelt jelentősége.

  Kötészetünk jellemző berendezései a két irkafűző gépünk, amelyekkel a nyomógépeinken gyártott félkész termékeinket dolgozzuk fel. Kiegészítő tevékenységként lehetőség van ragasztókötött könyvek előállítására, inline mellékletbehúzásra (géppel és kézzel), fóliacsomagolásra, zsugorfóliázásra.

  2000 óta rendszeresen készül nyomdánkban egy időben több napilap, korábban a Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszava, Expressz, Bors, Metropol, jelenleg a Napi Ász című lap. Referenciáink között szerepel még több országos és regionális heti-, kétheti és havilap, reklámkiadvány.

  Technológiák

  Nyomógépek

  cronoman 45
  CROMOMAN 45
  Nyomóművek száma
  4 db dupla nyomómű
  4 db Y nyomómű
  Feldolgozható méretek
  min. 400 mm
  max. 965 mm
  szakítási hossz 630 mm
  Papír négyzetméter tömege
  45 - 100 g/m2
  Nyomási felület
  max. 610 × 965 mm
  Kapacitás
  32 000 fordulat / óra
  Egy menetben A/4 méretű lapok nyomtatási képessége 4+4 színben
  32 oldal
  cronoman 50
  CROMOMAN 50
  Nyomóművek száma
  4 db Y nyomómű
  2 db H nyomómű
  Feldolgozható méretek
  min. 400 mm
  max. 965 mm
  szakítási hossz 630 mm
  Papír négyzetméter tömege
  45 - 100 g/m2
  Nyomási felület
  max. 610 × 965 mm
  Kapacitás
  32 000 fordulat / óra
  Egy menetben A/4 méretű lapok nyomtatási képessége
  32 oldal
  heidelberg sm 74
  HEIDELBERG SM 74
  Nyomóművek száma
  10 db nyomómű
  Feldolgozható méretek
  min. 280 × 300 mm
  max. 533 × 740 mm
  Papír négyzetméter tömege
  60 - 350 g/m2
  Nyomási felület
  523 × 740 mm
  Kapacitás
  15 000 fordulat / óra
  rotoman n
  ROTOMAN N
  Nyomóművek száma
  4 db dupla nyomómű
  Feldolgozható méretek
  min. 400 mm
  max. 960 mm
  szakítási hossz 630 mm
  Papír négyzetméter tömege
  45 - 120 g/m2
  Nyomási felület
  max. 960×619 mm
  Kapacitás
  40 000 fordulat/óra
  Feldolgozható méretek
  A5: 2×16, 1×24, 1×32 oldal
  A4: 2×6, 2×8, 1×12, 1×16 oldal
  A3: 2×4, 1×8 oldal
  A géphez kapcsolódó kiegészítő berendezések
  Graphics Microsystem Inc. Color Quick online színhelyességellenőrző
  Quadtech RGSV automata színregiszterállító
  Quadtech PPC-3000 X vágásellenőrző automata
  Planatol KombiJet gerincragasztó
  Tolerans Sticher inline irkafűző (A3 méretben)
  Müller Martini szélvágósor
  zirkon supra iv.
  ZIRKON SUPRA IV.
  Nyomóművek száma
  4 db dupla nyomómű
  Feldolgozható méretek
  min. 300 mm
  max. 660 mm
  szakítási hossz 452 mm
  Papír négyzetméter tömege
  40 - 120 g/m2
  Nyomási felület
  max. 640 × 435 mm
  Kapacitás
  20 000 fordulat/óra
  Egy menetben A/4 méretű lapok nyomtatási képessége (4+4 színben):
  8 oldal
  xerox dc5000
  XEROX DC5000
  A XEROX DC5000 színes digitális nyomtató feladata a színes oldalak nyomtatása, illetve a kis példányszámú színes termékek (akcidenciák: névjegy, levélpapír, meghívó stb.) előállítása.
  Sebesség
  Maximum 50 lap/perc A4 méretben,
  25 lap/perc SRA3 méretben
  Terhelhetőség
  40-70 000 oldal/hó.
  Négy laptálcás felépítésű (4 db 2000 lapos, 60-200 g/m2-ig automatikus duplex nyomtatás, 200 fölött félautomata duplex nyomtatás).
  Felbontás
  2400×2400 dpi
  Használható papírtípusok és méretek: Bármelyik laptálca: 60-300 g/m2-ig, egyedi méretek SRA3-ig (pl. A3+: 305×457 mm, SRA3: 320×450 mm, max.: 320x488 mm).
  Maximális látható terület
  316x480 mm.
  Xerox FreeFlow DocuSP színes szerver a munkák és a gép menedzselésére. Kiegészítőként: 1 db nagykapacitású kirakó (3750 lap).

  Kötőgépek

  hörauf sn demand sn 140
  HÖRAUF SN DEMAND SN 140
  HÖRAUF SN DEMAND SN 140 típusú háromkéses vágógép
  Technológiai lehetőségek
  nyers méretű brossúrák, könyvtestek, hajtott ívek
  fej-, lábvágása, 3 oldali körülvágása, szórólapok, nyomtatványok 4 oldali körülvágása
  Feldolgozható méretek
  max. 300 × 420 mm
  min. 60 × 80 mm
  Kapacitás
  1200 vágás/óra
  bremer erz-kz rba polygraph
  BREMER ERZ-KZ RBA POLYGRAPH
  BREMER ERZ-KZ RBA POLYGRAPH típusú hajtogatógép
  Technológiai lehetőségek
  3 db egymásra merőleges táskás hajtogatómű
  - 1.hajtógatómű: 2 db alsó + 2 db felső táska
  - 2.hajtógatómű: 2 db alsó + 2 db felső táska
  - 3.hajtógatómű: 1 db alsó + 1 db felső táska
  Feldolgozható méretek
  max. 730 × 1080 mm
  min. 140 × 180 mm
  Kapacitás
  8000 ív/óra
  osako
  OSAKO
  OSAKO típusú irkafűzőgép
  Technológiai lehetőségek
  6 ívrész +borító és melléklet összehordása, tűzése 2 kapoccsal, három oldalon körülvágva
  Feldolgozható méretek
  max. 480 × 320 mm
  min. 125 × 105 mm
  Kapacitás
  6 000 db/óra
  purlux
  PURLUX
  PURLUX típusú irkafűzőgép
  Technológiai lehetőségek
  6 ívrész +borító összehordása, tűzése 2 kapoccsal, három oldalon körülvágva
  Feldolgozható méretek
  max. 480 × 320 mm
  min. 125 × 105 mm
  Kapacitás
  5 000 db/óra
  ehlermann
  EHLERMANN
  EHLERMANN típusú összehordógép
  Technológiai lehetőségek
  max. 24 db hajtott ív, illetve lap egymás mögé hordása
  Feldolgozható méretek
  max. 297 × 420 mm
  min. 150 × 210 mm
  Kapacitás
  500 garnitúra/óra
  amigo
  AMIGO
  AMIGO 1580 típusú ragasztókötőgép
  Technológiai lehetőségek
  ragasztókötött brossúrák készítése hot-melt ragasztó alkalmazásával
  Feldolgozható méretek
  max. 270 × 400 mm
  min. 95 × 120 mm
  Kapacitás
  1000 db/óra
  wohlenberg krause
  Wohlenberg Krause
  Wohlenberg Krause típusú háromkéses vágógép
  Technológiai lehetőségek
  nyers méretű brossúrák, könyvtestek, hajtogatott ivek három oldali körülvágása, fej-láb vágás
  Feldolgozható méretek
  max. 300 x 430 mm
  min. 50 x 80 mm
  Kötegvastagság
  9 cm
  Teljesítmény (vágás/óra)
  könyv: 350db
  közlöny: 250db
  szóróanyag: 200db
  Késméretek
  oldalkések: 425 x 10 mm
  homlokkés: 560 x 10 mm
  Vágóléc
  4,5 x 24 mm (homlok)
  4,5 x 60 mm (oldal)
  alphaliner
  Alphaliner ELADÓ
  Alphaliner belövőgép
  Technológiai lehetőségek
  Mellékletek összehordására és azok egy főtermékbe való juttatására szolgál.
  Feldolgozható méretek (Főtermék)
  min. 266 × 170 mm
  max. 415 × 310 mm
  Feldolgozható méretek (Melléklet)
  min. 105 × 75 mm
  max. 415 × 310 mm
  Kapacitás
  10 000 belövés/óra
  Egyszerre két mellékletet lehet behúzni a főlapba, amelyek összvastagsága nem haladhatja meg a 15 mm-t. Az egy lapból álló mellékletek eseten legalább 60 g/m2 súlyú papírt kell használni.
  bwm csomagológép
  BVM csomagológép
  Max. fóliaátmérő
  350 mm
  Max. Fólia széleség
  650 mm
  Fólia típusa
  PE-fólia
  Finom zsugorfólia
  PVC-fólia
  Fóliavastagság
  8-60 my
  Max. termék szélesség + -magasság
  450 mm
  Max. áteresztő magasság
  220 mm
  Min. termék hossz
  50 mm
  komfi sagitta 76
  KOMFI Sagitta 76 laminálógép
  Technológiai lehetőségek
  papírívek fényes/matt fóliázása
  Feldolgozható méretek
  min. papírméret 300 × 220 mm
  max. papírméret 760 × 1120 mm
  Papír
  115 - 350 g/m2
  Kapacitás
  max. lapszám 7 500 lap/óra

  Elérhetőségek

  Cím: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.

  Név Beosztás Telefon Mobiltelefon
  Jármy Márton Nyomdai Üzletág Divízió vezető +36-1/235-4500/391 +36-30/663-3316
  Taits Patrícia Nyomda üzemvezető +36-1/235-4500/391 +36-30/946-21-68
  Illés Erika Beszerzési felelős +36-76/556-477 +36-30/399-2825
  Nagy Zsoltné Gyártmánygazda +36-76/556-462 +36-30/509-4692
  Titkárság +36-76/556-460, 556-466
  Formakészítő +36-76/556-482 +36-30/866-9889

  A Közlöny Lap- és Könyvkiadó üdülője - Balatonberény

  Szeretettel várjuk Balatonberényben lévő faházas Üdülőnkbe. Balatonberény a Balaton déli partján helyezkedik el a Balatontól kb. 100 métere 2,5 hektáros parkosított, teljesen zárt területen, ahol nyugodtan és aktívan is eltöltheti a szabadságát családjával. A tó vize itt lassan mélyül. Az ebédet a faluban lévő csárdából házhoz is szállítják. A faluban bolt és vendéglők, büfék is segítik a család ellátását, de a faházak felszereltsége is alkalmas főzésre. A környék rengeteg kirándulási lehetőséget rejteget a látogatói számára. Az Üdülő végében közvetlenül vezet el a Balatont teljesen körülölelő balatoni kerékpárút. Kényelmesen és biztonságosan érhető el így például a kb. 15 km-re található Keszthely, ahol számos kulturális és sport program színesítheti nyaralásukat.

  Pihenjen Ön is a Közlönykiadó balatonberényi üdülőjében

  Miért Balatonberény?

  Balatonberény, a települést körülölelő hatalmas nádasnak és fáknak köszönhetően, a természet kínálata csend és nyugalom szigete. Ideális célpont a hétköznapi mókuskerék és a világ zajának kipihenésére. Speciális elhelyezkedése révén minőségi kínálatot nyújt a kultúra és a kirándulás szerelmeseinek is. A Balaton déli partjának legnyugatibb települése, a Kis-Balaton tőszomszédságában, a Zala folyó torkolatától néhány kilométerre fekszik. Az M7-es autópályától, a sármelléki repülőtértől, valamint a balatonszentgyörgyi vasúti csomóponttól csak néhány kilométerre található.
  Forrás: http://turizmus.balatonbereny.hu/

  Faházak
  18 db különálló faház található a területen. A faházakban 4, 6 illetve 8 fő elhelyezésére van lehetőség. A házak felszereltsége fürdő, WC, egyszerűen felszerelt konyha, melyben hűtő, főzőlap van. Házanként napozóágy és kerti bútor. Sportpálya, sporteszközök és egyéb játékok.
  Látnivalók a környéken
  Balatonszárszó - József Attila Emlékmúzeum
  Zamárdi - Kalandpark
  Balatonszemes - Latinovits Múzeum, Bagolyvár, Reich Károly emlékház, középkori műemléktemplom
  Keszthely - Festetics-kastély, Balatoni Múzeum, Georgikon Majormúzeum
  Közeli termálfürdők
  Hévíz Gyógytó és Termálfürdő
  Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
  Zalakarosi fürdő
  Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő
  <
  >

  Elérhetőségek

  Cím: Balatonberény, Hétvezér utca 49.

  Érdeklődni: Tel: 06 1 266-5191, e-mail: titkarsag@mhk.hu

  bezár
  siker

  Köszönjük megrendelését, melyet sikeresen rögzítettünk.

  A jobb felső sarokban található bezár gombbal tud visszalépni az oldalra.

  Fizessen elő papír vagy elektronikus kiadványainkra.

  Válassza ki a kiadványt és, hogy milyen formában szeretne előfizetni, majd nyomjon az ELŐFIZETÉS gombra és töltse ki a megrendelő űrlapot.

  Magyar Közlöny
  papír
  Magyarország Hivatalos Lapja
  Éves
  182 400 Ft + 5% áfa (191 521 Ft)
  Féléves
  96 600 Ft + 5% áfa (101 430 Ft)
  Negyedéves
  50 400 Ft + 5% áfa (52 920 Ft)
  Egészségügyi Közlöny
  papír
  Az Emberi Erőforrások Minisztériumának hivatalos lapja
  Éves
  50 400 Ft + 5% áfa (52 920 Ft)
  Féléves
  27 600 Ft + 5% áfa (28 980 Ft)
  Negyedéves
  14 400 Ft + 5% áfa (15 120 Ft)

  Elektronikus Cégközlöny
  elektronikus
  Önálló változat féléves
  70 800 Ft+ 27% áfa (89 916 Ft)
  Önálló változat negyedéves
  37 800 Ft+ 27% áfa (48 006 Ft)
  5 felhasználós féléves
  100 200 Ft+ 27% áfa (127 254 Ft)
  5 felhasználós negyedéves
  54 600 Ft+ 27% áfa (69 342 Ft)

  Válasszon előfizetés típust

  előfizetés
  Magyar Hivatalos Jogszabálytár
  elektronikus
  Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Magyar Hivatalos Jogszabálytár és Magyar Hivatalos Jogszabálytár prémium terméke 2019. január 1. napjával megszűnik, emiatt előfizetést 2019 évtől ezen termékekre nem áll módunkban felvenni.
  A termék megszűnése miatt a 2018. december 31. napjával lezárt joganyagot tartalmazó DVD-t utolsó alkalommal 2019. január hónapban fogjuk Előfizetőink részére küldeni.
  Önálló változat
  94 800 Ft + 27% áfa (120 396 Ft)
  5 felhasználós változat
  166 800 Ft + 27% áfa (211 836 Ft)
  10 felhasználós változat
  208 800 Ft + 27% áfa (265 176 Ft)
  Magyar Hivatalos Jogszabálytár Prémium
  elektronikus
  Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Magyar Hivatalos Jogszabálytár és Magyar Hivatalos Jogszabálytár prémium terméke 2019. január 1. napjával megszűnik, emiatt előfizetést 2019 évtől ezen termékekre nem áll módunkban felvenni.
  A termék megszűnése miatt a 2018. december 31. napjával lezárt joganyagot tartalmazó DVD-t utolsó alkalommal 2019. január hónapban fogjuk Előfizetőink részére küldeni.
  Önálló változat
  140 400 Ft+ 27% áfa (178 308 Ft)
  5 felhasználós változat
  235 200 Ft+ 27% áfa (298 096 Ft)
  10 felhasználós változat
  304 800 Ft+ 27% áfa (387 096 Ft)
  mégse
  Információ
  A fent kiválasztott termék és előfizetési idő megrendeléséhez kérjük töltse ki az alábbi űrlapot.
  Megrendelését az alul található "megrendelem" gombbal tudja véglegesíteni.
  A megrendelésre vonatkozó adatok
  A megrendelőre vonatkozó adatok
  A megrendelő vagy ügyintéző adatai
  A kézbesítési cím
  Megegyezik a megrendelő címével
  Megrendelés összegzés és véglegesítés
  Elfogadom az általános szerződési feltételeket.
  Elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.
  megrendelem
  mégse