Kommentárok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kommentárja

A Polgári Törvénykönyv kommentárja a hatályos törvény folyamatos követésével segítséget nyújt online a felhasználóknak. Szakemberek, jogi oktatásban részt vevő hallgatók munkáját, tevékenységét támogatja a folyamatosan megújuló, a jogorvoslati gyakorlatot követő kommentár.

Főszerkesztő:

Csehi Zoltán

Szerkesztők:

Bodzási Balázs – Tőkey Balázs

Szerzők:

Bán Dániel, Bársony Eszter, Barzó Tímea, Benke József, Bodzási Balázs, Boros Zsuzsa, Csehi Zoltán, Csöndes Mónika, Csűri Éva Katalin, Gál Judit, Görög Márta, Horváth Bence, Jójárt Eszter, Kiss Ferenc Kálmán, Kiss Gábor, Klára Annamária, Kósa Zsuzsanna, Kralovánszky Lilla, Lajer Zsolt, Leszkoven László, Lukácsi Péter, Maka Mária, Menyhárd Attila, Metzinger Péter, Minkó Krisztina, Miskolczi-Bodnár Péter, Nemes András, Nemessányi Zoltán, Nyárádi Gabriella, Pázmándi Kinga, Ribaritsné Győri Enikő, Sárkány Rita,Serák István, Szemán Felicitász,Tóth Ágnes, Tőkey Balázs, Vasady Lóránt

Ingyenes tartalom megnyitása
§

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény kommentárja

A Közbeszerzési kommentár a hatályos törvényi és főbb végrehajtási rendeleti szabályok folyamatos követésével segítséget nyújt online a felhasználóknak. Ajánlatkérők, ajánlattevők, közbeszerzési tanácsadók és a közbeszerzés során közreműködő szakemberek, közbeszerzési oktatásban részt vevő hallgatók munkáját, tevékenységét támogatja a folyamatosan megújuló, a jogorvoslati gyakorlatot követő kommentár, mely különös figyelmet fordít a törvényi szabályok követésén túl a fontosabb kormányrendeleti szabályok követésére és egységes értelmezésére is.

Megjelenés előtt áll a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Közbeszerzési nagykommentárja!

Szerkesztők:

dr. Hubai Ágnes, Dr. Tátrai Tünde

Lektor:

dr. Kugler Tibor

Szerzők:

Bajnóczi Gabriella, Dudás Gábor, Fazekas Szilvia, Gombocz Judit, Hubai Ágnes, Kenessey Réka, Korossy Emese, Kothencz Éva, Maczurka Csilla, Nagy-Fribriczer Gabriella, Paksi Gábor, Perczel Zsófia, Pfeffer Zsolt, Polgár Adrienn, Tátrai Tünde, Várhomoki-Molnár Márta

Utoljára frissítve 2022.01.07.

Ingyenes tartalom megnyitása
§